Gadael yr Undeb Ewropeaidd Lles Anifeiliaid

Cyhoeddiad newydd: TB buchol yng Nghymru: llywodraethu a risg

Mae'r briff ymchwil hwn yn rhoi trosolwg o'r systemau gwahanol ar gyfer rheoli risgiau TB buchol yng Nghymru. Mae'n amlinellu'r polisïau allweddol sy'n bodoli ar hyn o bryd yng Nghymru i reoli risgiau TB buchol, gan ganolbwyntio ar Fasnachu ar Sail Risg ac arferion llywodraethu. Mae'r briff hefyd yn disgrifio'r defnydd o Fasnachu ar Sail Risg a llywodraethu TB buchol yn Awstralia a Seland Newydd ac yn nodi cwestiynau ar gyfer llunwyr polisi.

11 Ionawr 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r briff ymchwil hwn yn rhoi trosolwg o’r systemau gwahanol ar gyfer rheoli risgiau TB buchol yng Nghymru. Mae’n amlinellu’r polisïau allweddol sy’n bodoli ar hyn o bryd yng Nghymru i reoli risgiau TB buchol, gan ganolbwyntio ar Fasnachu ar Sail Risg ac arferion llywodraethu. Mae’r briff hefyd yn disgrifio’r defnydd o Fasnachu ar Sail Risg a llywodraethu TB buchol yn Awstralia a Seland Newydd ac yn nodi cwestiynau ar gyfer llunwyr polisi.

Cyhoeddiad newydd: TB buchol yng Nghymru: llywodraethu a risg  (PDF, 914KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: