PIGION

Cyllideb Derfynol 2018-19

15 Ionawr 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cynhelir dadl ar gynnig cyllideb derfynol Llywodraeth Cymru ar 16 Ionawr.

Cliciwch yma i edrych ar y gyllideb

Cyhoeddwyd cyllideb yr Hydref y DU tua mis ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei Chyllideb ddrafft, gan arwain ar newidiadau yn y cyllid sydd ar gael i Gymru. Mae hyn yn cynnwys £210m mewn adnoddau; £328m o gyfalaf confensiynol a £557m o gyfalaf trafodiadau ariannol rhwng 2018-19 a 2020-21.

O’i gymharu â Chyllideb ddrafft, cyhoeddwyd £103m o refeniw ychwanegol yng Nghyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018-19 (nid oed y cyfalaf wedi newid ac eithrio newid cyffredinol o refeniw i gyfalaf o £850,000 mewn Rheoli a Chymorth Asedau Rhwydwaith). Dangosir y prif newidiadau isod:

Newidiadau treth yn dilyn Cyllideb y DU mewn ymateb i newidiadau polisi treth y DU:

Mae Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol a Phwyllgorau eraill y Cynulliad wedi cyhoeddi adroddiadau craffu ar y gyllideb ddrafft.


Erthygl gan Martin Jennings a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru