Cyfansoddiad

Cyhoeddiad newydd: Biliau Brys

Mae Bil Brys yn galluogi deddfu cyflym mewn perthynas â darpariaethau cyfreithiol brys. Mae gan y Cynulliad broses ddeddfwriaethol symlach er mwyn osgoi unrhyw oedi. Mae’r hysbysiad hwylus hwn yn amlinellu'r broses hon.

02 Chwefror 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae Bil Brys yn galluogi deddfu cyflym mewn perthynas â darpariaethau cyfreithiol brys. Mae gan y Cynulliad broses ddeddfwriaethol symlach er mwyn osgoi unrhyw oedi. Mae’r hysbysiad hwylus hwn yn amlinellu’r broses hon.

Cyhoeddiad newydd: Biliau Brys (PDF, 140KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: