Tai

Cyhoeddiad newydd: Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Ar 29 Medi 2016, cadarnhaodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol fod landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru wedi'u hailddosbarthu fel Corfforaethau Cyhoeddus Anariannol at ddibenion cyfrifon cenedlaethol y DU ac ystadegau economaidd eraill gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Diben y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) yw lleihau rheolaethau'r llywodraeth ganolog a lleol dros landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, a bennir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, fel y gall adolygu'r modd y dosberthir landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a'u rhoi'n ôl yn y sector preifat.

09 Chwefror 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 29 Medi 2016, cadarnhaodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol fod landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru wedi’u hailddosbarthu fel Corfforaethau Cyhoeddus Anariannol at ddibenion cyfrifon cenedlaethol y DU ac ystadegau economaidd eraill gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Diben y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) yw lleihau rheolaethau’r llywodraeth ganolog a lleol dros landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, a bennir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, fel y gall adolygu’r modd y dosberthir landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a’u rhoi’n ôl yn y sector preifat.

Cyhoeddiad newydd: Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (PDF, 1,331KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: