Cyfansoddiad

Cyhoeddiad newydd: Comisiwn y Cynulliad

Mae’r papur hwn yn rhoi crynodeb o Gomisiwn y Cynulliad, beth yw ei swyddogaethau a sut y caiff yr aelodau eu hethol.

15 Chwefror 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur hwn yn rhoi crynodeb o Gomisiwn y Cynulliad, beth yw ei swyddogaethau a sut y caiff yr aelodau eu penodi.

Cyhoeddiad newydd: Comisiwn y Cynulliad (PDF, 1,643KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.