Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad newydd: Safbwynt Byd-eang a Chenedlaethol ar Ddementia

Wrth i Gymru ddechrau ar gyfnod newydd o ran mynd i'r afael â dementia, mae'r papur hwn yn amlinellu enghreifftiau o waith arloesol yng Nghymru, yn y DU ac yn rhyngwladol yng nghyd-destun Cynllun Gweithredu Byd-eang y WHO ar Ymateb Iechyd y Cyhoedd i Ddementia 2017-2025.

22 Chwefror 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cyhoeddir y papur hwn fel rhan o gynllun peilot Cymrodoriaethau Academaidd y Cynulliad, sy’n galluogi i academyddion weithio yn y Cynulliad ar brosiectau penodol er budd yr academydd a’r Cynulliad.

Wrth i Gymru ddechrau ar gyfnod newydd o ran mynd i’r afael â dementia, mae’r papur hwn yn amlinellu enghreifftiau o waith arloesol yng Nghymru, yn y DU ac yn rhyngwladol yng nghyd-destun Cynllun Gweithredu Byd-eang y WHO ar Ymateb Iechyd y Cyhoedd i Ddementia 2017-2025.

Cyhoeddiad newydd: Safbwynt Byd-eang a Chenedlaethol ar Ddementia (PDF, 3421KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: