Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad newydd: Mynediad trigolion dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) i wasanaethau Dementia

Mae'r papur hwn yn cynnig argymhellion i sicrhau mynediad cyfartal i wasanaethau dementia i drigolion dwyieithog yng Nghymru.

23 Chwefror 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cyhoeddir y papur hwn fel rhan o gynllun peilot Cymrodoriaethau Academaidd y Cynulliad, sy’n galluogi i academyddion weithio yn y Cynulliad ar brosiectau penodol er budd yr academydd a’r Cynulliad.

Mae’r papur hwn yn cynnig argymhellion i sicrhau mynediad cyfartal i wasanaethau dementia i drigolion dwyieithog yng Nghymru.

Cyhoeddiad newydd: Mynediad trigolion dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) i wasanaethau Dementia (PDF, 3,585KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: