Cyfansoddiad Gadael yr Undeb Ewropeaidd

Cyhoeddiad newydd: Crynodeb o’r Bil – Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

Mae'r papur hwn yn cynnwys crynodeb o Fil Llywodraeth Cymru, sef Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru). Mae ynddo grynodeb o gefndir a darpariaethau'r Bil, mae'n ystyried yr effeithiau ariannol posibl ac yn amlygu agweddau allweddol y Bil.

07 Mawrth 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur hwn yn cynnwys crynodeb o Fil Llywodraeth Cymru, sef Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru). Mae ynddo grynodeb o gefndir a darpariaethau’r Bil, mae’n ystyried yr effeithiau ariannol posibl ac yn amlygu agweddau allweddol y Bil.

Cyhoeddiad newydd: Crynodeb o’r Bil – Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) (PDF, 1,300KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: