Cyfansoddiad

Cyhoeddiad newydd: Deddfau’r Cynulliad a’r Broses Ddeddfwriaethol – Hysbysiad hwylus am y Cyfansoddiad

Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg o broses ddeddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys: •Beth yw Deddfau’r Cynulliad; •Cyflwyno Bil; •Gwahanol fathau o Filiau Cynulliad; •Ystyried Bil; a •Phleidlais yr Aelodau ar gyfer Bil Aelod.

07 Mawrth 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg o broses ddeddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys:

  • Beth yw Deddfau’r Cynulliad;
  • Cyflwyno Bil;
  • Gwahanol fathau o Filiau Cynulliad;
  • Ystyried Bil; a
  • Phleidlais yr Aelodau ar gyfer Bil Aelod.

Cyhoeddiad newydd: Deddfau’r Cynulliad a’r Broses Ddeddfwriaethol – Hysbysiad hwylus am y Cyfansoddiad  (PDF, 1,450KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: