PIGION

Cyhoeddiad newydd: Deddfau’r Cynulliad a’r Broses Ddeddfwriaethol – Hysbysiad hwylus am y Cyfansoddiad

07 Mawrth 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg o broses ddeddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys:

Cyhoeddiad newydd: Deddfau’r Cynulliad a’r Broses Ddeddfwriaethol – Hysbysiad hwylus am y Cyfansoddiad  (PDF, 1,450KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru