Cyfansoddiad

Cyhoeddiad newydd: Y Cwnsler Cyffredinol – Hysbysiad Hwylus am y Cyfansoddiad

Mae'r papur hwn yn rhoi trosolwg ynghylch Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru.

12 Mawrth 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg ynghylch Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru.

Cyhoeddiad newydd: Y Cwnsler Cyffredinol – Hysbysiad Hwylus am y Cyfansoddiad (PDF, 1,292KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: