Addysg

Cyhoeddiad newydd: Hysbysiad hwylus ar gyllid addysg ôl-16

Yn dilyn ein blog ynghylch y camau nesaf yn y broses o ddiwygio’r sector addysg ôl-16, rydym wedi llunio trosolwg o’r model ariannu ôl-16 yng Nghymru. Ei fwriad yw helpu Aelodau’r Cynulliad i graffu ar unrhyw newidiadau i’r sector o ganlyniad i adroddiad yr Athro Hazelkorn, Tuag at 2030: Fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf i Gymru

05 Ebrill 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn dilyn ein blog ynghylch y camau nesaf yn y broses o ddiwygio’r sector addysg ôl-16, rydym wedi llunio trosolwg o’r model ariannu ôl-16 yng Nghymru. Ei fwriad yw helpu Aelodau’r Cynulliad i graffu ar unrhyw newidiadau i’r sector o ganlyniad i adroddiad yr Athro Hazelkorn, Tuag at 2030: Fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf i Gymru.

Cyhoeddiad newydd: Hysbysiad hwylus ar gyllid addysg ôl-16 (PDF,  685KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: