Economi

Cyhoeddiad Newydd: Ardrethi busnes – Cwestiynau cyffredin

Gofynnir i'r Gwasanaeth Ymchwil yn rheolaidd am ardrethi busnes, a sut maent yn berthnasol i fusnesau unigol mewn etholaethau a rhanbarthau. Mae'r hysbysiad hwylus hwn yn ateb rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin.

15 Mai 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Gofynnir i’r Gwasanaeth Ymchwil yn rheolaidd am ardrethi busnes, a sut maent yn berthnasol i fusnesau unigol mewn etholaethau a rhanbarthau. Mae’r hysbysiad hwylus hwn yn ateb rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin.

Cyhoeddiad Newydd: Ardrethi busnes – Cwestiynau cyffredin (PDF, 1,555KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: