Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad newydd: Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg o Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) Llywodraeth Cymru, gan gynnwys crynodeb o’r prif ddarpariaethau, y cefndir i’w ddatblygiad, y goblygiadau ariannol, ac ymateb y rhanddeiliaid i’r cynigion.

07 Mehefin 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg o Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) Llywodraeth Cymru, gan gynnwys crynodeb o’r prif ddarpariaethau, y cefndir i’w ddatblygiad, y goblygiadau ariannol, ac ymateb y rhanddeiliaid i’r cynigion.

Cyhoeddiad newydd: Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) (PDF, 1, 465KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: