Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd

Cyhoeddiad Newydd: Y sector llaeth

26 Mehefin 2018

Read the post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn gan y Gwasanaeth Ymchwil yn rhoi trosolwg o’r sector llaeth yng Nghymru. Mae’n nodi effaith prisiau llaeth byd-eang ar ffermwyr yng nghymru a’r DU, cost cynhyrchu, newid o ran ffiniau elw’r gadwy gyflenwi, contractau llaeth yng Nghyrmu, perfformiad ffermydd llaeth Cymru, ac effeithiau posibl Brexit.

Cyhoeddiad Newydd: Y sector Llaeth (1671kb)


Briff Ymchwil y sector llaeth

 

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: