Gadael yr Undeb Ewropeaidd

Diweddariad ar Brexit

27 Mehefin 2018

Read the post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cyhoeddi bwletin bob pythefnos ar ‘Adael yr Undeb Ewropeaidd’ (Brexit) ar gyfer y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill. Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf yma (PDF 2612KB).


Briff ymchwil wybodaeth diweddaraf am adael yr Undeb Ewropeaidd

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: