Addysg Cyllid

Canllawiau ariannu ar gyfer myfyrwyr 2018/19

Mae’r canllawiau hyn ar gyfer 2018/19 yn fersiynau wedi'u diweddaru o'r canllawiau a gyhoeddwyd yn flaenorol gan y Gwasanaeth Ymchwil.

02 Awst 2018

Read this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Gymraeg

Mae’r canllawiau hyn ar gyfer 2018/19 yn fersiynau wedi’u diweddaru o’r canllawiau a gyhoeddwyd yn flaenorol gan y Gwasanaeth Ymchwil.

Cawsant eu hailysgrifennu mewn arddull a ddylai ddarparu canllawiau mwy hygyrch a syml ar gyfer cynulleidfa o fyfyrwyr.

Mae’r canllawiau’n cynnwys gwybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael i’r rhai sy’n astudio cyrsiau addysg uwch ac addysg bellach.

Mae’r canllaw addysg uwch yn cynnwys gwybodaeth am y pecyn newydd o gymorth i fyfyrwyr a gyflwynir ar gyfer myfyrwyr addysg uwch amser llawn a rhan-amser sy’n dechrau ar gwrs israddedig ym mis Medi 2018.


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: