Addysg Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd Economi Gadael yr Undeb Ewropeaidd Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG Trafnidiaeth Y Môr a Physgodfeydd Ynni Yr Amgylchedd

Crynodeb o gynigion Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar berthynas y DU â’r UE yn y dyfodol

03 Medi 2018

Read this post in English | Darllenwch yr erthgyl yma yn Saesneg

Ar 12 Gorffennaf 2018, cyhoeddodd Llywodraeth y DU Bapur Gwyn yn amlinellu ei chynigion ar gyfer y berthynas rhwng y DU a’r UE ar ôl Brexit. Mae’r Gwasanaeth Ymchwil wedi cyhoeddi cyfres o flogiau sy’n crynhoi’r Papur Gwyn ac yn edrych yn fanwl ar oblygiadau’r cynigion i feysydd polisi allweddol. Mae’r papur hwn yn dwyn ynghyd bob blog yn y gyfres i un papur ymchwil. Mae’r blogiau wedi’u cynnwys fel yr ysgrifennwyd hwy’n wreiddiol, ac roeddent yn gywir ar y dyddiadau y cyhoeddwyd hwy gyntaf. Wele’r pdf yma (979kb).

crynodeb papur gwyn brexit


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: