Gofal Cymdeithasol Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad Newydd: Bil Awtistiaeth (Cymru) – Geirfa Ddwyieithog

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn cynnwys rhai o’r termau a ddefnyddir yn y Bil Awtistiaeth (Cymru)

13 Medi 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn cynnwys rhai o’r termau a ddefnyddir yn y Bil Awtistiaeth (Cymru)

Cyhoeddiad Newydd: Bil Awtistiaeth (Cymru) – Geirfa Ddwyieithog  (PDF, 64KB)


Paratowyd yr eirfa ddwyieithog hon gan y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi a Gwasanaeth Ymchwil y Senedd

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: