Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Y Diwydiant Dŵr yng Nghymru

Mae'r Papur Briffio hwn gan y Gwasanaeth Ymchwil yn rhoi trosolwg o'r diwydiant dŵr yng Nghymru, gan gynnwys deddfwriaeth berthnasol, y setliad datganoli, cwmnïau dŵr yng Nghymru, polisi Llywodraeth Cymru a rolau a chyfrifoldebau sefydliadau allweddol.

27 Medi 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Papur Briffio hwn gan y Gwasanaeth Ymchwil yn rhoi trosolwg o’r diwydiant dŵr yng Nghymru, gan gynnwys deddfwriaeth berthnasol, y setliad datganoli, cwmnïau dŵr yng Nghymru, polisi Llywodraeth Cymru a rolau a chyfrifoldebau sefydliadau allweddol.

Cyhoeddiad Newydd: Y Diwydiant Dŵr yng Nghymru (PDF, 535KB)


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cydnabod y gymrodoriaeth seneddol a roddwyd i Jessica Laimann gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau, a’i galluogodd i gwblhau’r Papur Briffio hwn.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: