Cyllid

Y Gyllideb Ddrafft 2019-20

Mae’r ffeithlun yn dangos prif ffigurau cyllideb ddrafft 2019-20.

03 Hydref 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r ffeithlun yn dangos prif ffigurau cyllideb ddrafft 2019-20.

Mae’r ffeithlun yn dangos prif ffigurau cyllideb ddrafft 2019-20.

Mae’r ffeithlun hwn yn dangos newidiadau blynyddol yng Nghyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.


Erthygl gan Helen Jones, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: