Delweddau Data Economi

Beth yw’r ffigurau diweithdra diweddaraf? Dyma ein ffeithlun am y farchnad lafur

Ffeithlun yn dangos y ffigurau diweddaraf am y farchnad lafur yng Nghymru.

16 Hydref 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ffeithlun yn dangos y ffigurau diweddaraf am y farchnad lafur yng Nghymru.

Wales Labour Market Update_Oct_Cym


Erthygl gan Helen Jones, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: