Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd Economi Lles Anifeiliaid

Cyhoeddiad Newydd: Y Sector Ffermio yng Nghymru

Mae’r DU a’r llywodraethau datganoledig yn cyhoeddi amrywiaeth o ddata amaethyddol bob blwyddyn, a’r mwyaf cynhwysfawr o’r rhain yw Arolwg Amaethyddol mis Mehefin. Mae’r papur briffio hwn yn tynnu sylw at ymchwil ystadegau amaethyddol allweddol ac yn rhoi trosolwg ar strwythur y diwydiant ffermio yng Nghymru. Mae’n cynnig dadansoddiad cymharol o’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru a’r sector amaethyddol drwy’r DU gyfan.

25 Hydref 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r DU a’r llywodraethau datganoledig yn cyhoeddi amrywiaeth o ddata amaethyddol bob blwyddyn, a’r mwyaf cynhwysfawr o’r rhain yw Arolwg Amaethyddol mis Mehefin. Mae’r papur briffio hwn yn tynnu sylw at ymchwil ystadegau amaethyddol allweddol ac yn rhoi trosolwg ar strwythur y diwydiant ffermio yng Nghymru. Mae’n cynnig dadansoddiad cymharol o’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru a’r sector amaethyddol drwy’r DU gyfan.

Cyhoeddiad newydd: Y Sector Ffermio yng Nghymru (PDF, 563KB)


Erthygl gan Chris Wiseall, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cydnabod y gymrodoriaeth seneddol a roddwyd i Chris Wiseall gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol, a alluogodd i’r Briff Ymchwil hwn gael ei chwblhau.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: