Addysg

Hysbysiad hwylus ar gyllid addysg ôl-16

Yn dilyn ein blog ynghylch y camau nesaf yn y broses o ddiwygio’r sector addysg ôl-16, rydym wedi llunio trosolwg o’r model ariannu ôl-16 yng Nghymru. Ei fwriad yw helpu Aelodau’r Cynulliad i graffu ar unrhyw newidiadau i’r sector o ganlyniad i adroddiad yr Athro Hazelkorn, Tuag at 2030: Fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf i Gymru.

16 November 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cyhoeddwyd yr erthygl hon yn wreiddiol ar 05 Ebrill 2018. Fe’i cyhoeddir drachefn cyn datganiad Llywodraeth Cymru ar 20 Tachwedd 2018 ar yr adolygiad o gyllid addysg bellach.

Yn dilyn ein blog ynghylch y camau nesaf yn y broses o ddiwygio’r sector addysg ôl-16, rydym wedi llunio trosolwg o’r model ariannu ôl-16 yng Nghymru. Ei fwriad yw helpu Aelodau’r Cynulliad i graffu ar unrhyw newidiadau i’r sector o ganlyniad i adroddiad yr Athro Hazelkorn, Tuag at 2030: Fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf i Gymru.

Cyhoeddiad newydd: Hysbysiad hwylus ar gyllid addysg ôl-16 (PDF,  685KB)


Erthygl gan Joseph Champion a Phil Boshier, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: