Plant a Phobl Ifanc

Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Cyn dechrau Cyfnod 3 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) ar 5 Rhagfyr, rydym yn ailgyhoeddi ein crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru). Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi Memorandwm Esboniadol diwygiedig ar gyfer y Bil, y gellir ei weld ar wefan y Cynulliad.

29 Tachwedd 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cyn dechrau Cyfnod 3 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) ar 5 Rhagfyr, rydym yn ailgyhoeddi ein crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) (PDF, 879KB). Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi Memorandwm Esboniadol diwygiedig ar gyfer y Bil, y gellir ei weld ar wefan y Cynulliad.


Erthygl gan Joseph Champion, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: