Delweddau Data Economi

Cyllideb Derfynol 2019-20

Cafodd cyllideb derfynol Llywodraeth Cymru ei chyhoeddi ar 18 Rhagfyr.

20 Rhagfyr 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cafodd cyllideb derfynol Llywodraeth Cymru ei chyhoeddi ar 18 Rhagfyr.


Erthygl gan Joe Wilkes, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

%d bloggers like this: