Gofal Cymdeithasol Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad Newydd: Bil Awtistiaeth (Cymru)

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi crynodeb o Fil Awtistiaeth (Cymru). Mae’r papur briffio yn cynnwys crynodeb o brif elfennau’r Bil a’r ymateb iddo, gan gynnwys safbwynt Llywodraeth Cymru a’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

11 Ionawr 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi crynodeb o Fil Awtistiaeth (Cymru). Mae’r papur briffio yn cynnwys crynodeb o brif elfennau’r Bil a’r ymateb iddo, gan gynnwys safbwynt Llywodraeth Cymru a’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

Cyhoeddiad Newydd: Bil Awtistiaeth (Cymru) (PDF, 862KB)


Erthygl gan Amy Clifton, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: