Brexit Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Adroddiad Monitro Brexit – Yr Amgylchedd Ionawr 2019

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar ddatblygiadau diweddar yn ymwneud â Brexit ym maes polisi amgylcheddol. Fe'i paratowyd gan y Gwasanaeth Ymchwil ar gyfer Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad ac mae'n cwmpasu'r cyfnod o 10 Tachwedd 2018 tan 30 Ionawr 2019. Mae’r adroddiad blaenorol yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 15 Medi a 9 Tachwedd 2018.

07 Chwefror 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bydd Brexit yn dod â newidiadau sylweddol ym maes polisi amgylcheddol. Mae Senedd Ymchwil wedi paratoi’r adroddiad monitro hwn ar gyfer Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad. Mae’n darparu diweddariad ar ddatblygiadau Brexit diweddar sy’n bwysig o ran polisi amgylcheddol yng Nghymru.

Cyhoeddiad Newydd: Adroddiad Monitro Brexit – Yr Amgylchedd (PDF, 1850KB)


Erthygl gan Elfyn Henderson, Francesca HoworthKaty OrfordChloe CorbynLorna ScurlockRobert Byrne and Siân Davies, Senedd Ymchwil, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: