Ynni

Cyhoeddiad Newydd: Tlodi Tanwydd ac Effeithlonrwydd Ynni – ffeithlen i etholwyr

Mae'r ffeithlen hon yn rhoi gwybodaeth am ffynonellau arian a chyngor i etholwyr sy'n cael trafferth o ran tlodi tanwydd neu ddyled tanwydd, neu'r rhai sydd am wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi.

19 Chwefror 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r ffeithlen hon yn rhoi gwybodaeth am ffynonellau arian a chyngor i etholwyr sy’n cael trafferth o ran tlodi tanwydd neu ddyled tanwydd, neu’r rhai sydd am wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi.

Cyhoeddiad Newydd: Tlodi Tanwydd ac Effeithlonrwydd Ynni – ffeithlen i etholwyr (PDF, 893KB)


Erthygl gan Jonathan Baxter, Senedd Ymchwil, Cynulliad Cenedlaethol Cymru