Llywodraeth leol

Crynodeb o newidiadau a gytunwyd yng Nghyfnod 2 i Fil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Mae Senedd Ymchwil wedi cyhoeddi Crynodeb o’r prif newidiadau a gytunwyd yng Nghyfnod 2 o daith Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2). Bydd Y Cyfarfod Llawn yn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i’r Bil ar ddydd Mercher 13 Mawrth. Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch taith y Bill ar wefan y Cynulliad, gan gynnwys y Memorandwm Esboniadol fel y’i diwygiwyd.

11 Mawrth 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae Senedd Ymchwil  wedi cyhoeddi Crynodeb o’r prif newidiadau a gytunwyd yng Nghyfnod 2 o daith Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2) (PDF 462KB). Bydd Y Cyfarfod Llawn yn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i’r Bil ar ddydd Mercher 13 Mawrth. Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch taith y Bill ar wefan y Cynulliad, gan gynnwys y Memorandwm Esboniadol fel y’i diwygiwyd (PDF 1.93MB).

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (PDF, 749KB)

Geirfa Ddwyieithog (PDF, 79KB)


Erthygl gan Osian Bowyer, Senedd Ymchwil, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: