Llywodraeth leol

Crynodeb o newidiadau a gytunwyd yng Nghyfnod 2 i Fil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Mae Senedd Ymchwil wedi cyhoeddi Crynodeb o’r prif newidiadau a gytunwyd yng Nghyfnod 2 o daith Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2). Bydd Y Cyfarfod Llawn yn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i’r Bil ar ddydd Mercher 13 Mawrth. Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch taith y Bill ar wefan y Cynulliad, gan gynnwys y Memorandwm Esboniadol fel y’i diwygiwyd.

11 Mawrth 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae Senedd Ymchwil  wedi cyhoeddi Crynodeb o’r prif newidiadau a gytunwyd yng Nghyfnod 2 o daith Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2) (PDF 462KB). Bydd Y Cyfarfod Llawn yn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i’r Bil ar ddydd Mercher 13 Mawrth. Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch taith y Bill ar wefan y Cynulliad, gan gynnwys y Memorandwm Esboniadol fel y’i diwygiwyd (PDF 1.93MB).

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (PDF, 749KB)

Geirfa Ddwyieithog (PDF, 79KB)


Erthygl gan Osian Bowyer, Senedd Ymchwil, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

%d bloggers like this: