Cyllid Trafnidiaeth

Cyhoeddiadau Newydd: Bil Masnach

Mae’r papur ymchwil hwn yn edrych ar Fil Masnach y DU a’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol cysylltiedig a osodwyd gan Lywodraeth Cymru cyn dadl Cyfarfod Llawn ar 12 Mawrth. Mae’n trafod prif elfennau’r Bil; newidiadau i’r Bil trwy’r broses craffu; adroddiadau Pwyllgorau’r Cynulliad ar y Bil; a’r datblygiadau diweddaraf yn San Steffan a’r Alban ynglyn â’r Bil.

11 Mawrth 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur ymchwil hwn yn edrych ar Fil Masnach y DU a’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol cysylltiedig a osodwyd gan Lywodraeth Cymru cyn dadl Cyfarfod Llawn ar 12 Mawrth.  Mae’n trafod prif elfennau’r Bil; newidiadau i’r Bil trwy’r broses craffu; adroddiadau Pwyllgorau’r Cynulliad ar y Bil; a’r datblygiadau diweddaraf yn San Steffan a’r Alban ynglyn â’r Bil.

Cyhoeddiad Newydd: Bil Masnach (PDF, 2131KB)


Erthygl gan Gareth Thomas ac Alys Thomas, Senedd Ymchwil, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: