Tai

Cyhoeddiadau Newydd: Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): Gwelliannau Cyfnod 2

Mae Senedd Ymchwil wedi cyhoeddi Crynodeb o’r prif newidiadau a gytunwyd yng Nghyfnod 2 o daith Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru). Bydd Y Cyfarfod Llawn yn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i’r Bil ar ddydd Mawrth, 19 Mawrth. Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch taith y Bill ar wefan y Cynulliad, gan gynnwys y Memorandwm Esboniadol fel y’i diwygiwyd (PDF 1.19MB).

15 Mawrth 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae Senedd Ymchwil  wedi cyhoeddi Crynodeb o’r prif newidiadau a gytunwyd yng Nghyfnod 2 o daith Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru). Bydd Y Cyfarfod Llawn yn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i’r Bil ar ddydd Mawrth, 19 Mawrth. Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch taith y Bill ar wefan y Cynulliad, gan gynnwys y Memorandwm Esboniadol fel y’i diwygiwyd (PDF 1.19MB).

Cyhoeddiadau Newydd: Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): Gwelliannau Cyfnod 2 (PDF, 5536KB)


Erthygl gan Jonathan Baxter, Senedd Ymchwil, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: