Plant a Phobl Ifanc

Cyhoeddiadau Newydd: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Mae'r papur yn rhoi crynodeb o'r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n cynnwys crynodeb o ddarpariaethau'r Bil, ac mae'n tynnu sylw at brif agweddau'r Bil ac at ddogfennau sy'n gysylltiedig ag ef. Mae hefyd yn cynnwys rhywfaint o gefndir polisi.

26 Mawrth 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur yn rhoi crynodeb o’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae’n cynnwys crynodeb o ddarpariaethau’r Bil, ac mae’n tynnu sylw at brif agweddau’r Bil ac at ddogfennau sy’n gysylltiedig ag ef. Mae hefyd yn cynnwys rhywfaint o gefndir polisi.

Cyhoeddiadau Newydd: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (PDF, 799KB)

Geirfa Ddwyieithog (PDF, 87KB)


Erthygl gan Sian Thomas, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: