Cyfansoddiad

Cyhoeddiadau Newydd: Bil Deddfwriaeth (Cymru)

Mae’r papur hwn yn cynnwys crynodeb o Fil Deddfwriaeth Cymru (Cymru). Mae ynddo grynodeb o gefndir a darpariaethau’r Bil, mae’n ystyried yr effeithiau ariannol posibl ac yn nodi ymateb y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i’r Bil.

01 Ebrill 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur hwn yn cynnwys crynodeb o Fil Deddfwriaeth Cymru (Cymru). Mae ynddo grynodeb o gefndir a darpariaethau’r Bil, mae’n ystyried yr effeithiau ariannol posibl ac yn nodi ymateb y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i’r Bil.

Cyhoeddiadau Newydd: Bil Deddfwriaeth (Cymru) (PDF, 584KB)

Geirfa Ddwyieithog (PDF, 84KB)


Erthygl gan Alys Thomas ac Owen Holzinger, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: