Brexit

Adroddiad Monitro Trafodaethau ynglŷn â Gadael yr Undeb Ewropeaidd

Gan fod Erthygl 50 bellach wedi’i ymestyn tan 31 Hydref 2019, darllenwch ein Hadroddiad Monitro Brexit diweddaraf i weld y prif ddatblygiadau ers 25 Mawrth.

12 Ebrill 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Gan fod Erthygl 50 bellach wedi’i ymestyn tan 31 Hydref 2019, darllenwch ein Hadroddiad Monitro Brexit diweddaraf i weld y prif ddatblygiadau ers 25 Mawrth.

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi adroddiadau monitro trafodaethau rheolaidd ar gyfer Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad, ar y papurau sefyllfa diweddaraf, y cyhoeddiadau a’r datblygiadau yn y trafodaethau ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd, sydd o bwys i Gymru.


Erthygl gan Gareth Thomas, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: