Delweddau Data Economi

Beth yw’r ffigurau diweithdra diweddaraf? Dyma ein ffeithlun am y farchnad lafur

Ffeithlun yn dangos y ffigurau diweddaraf am y farchnad lafur yng Nghymru.

16 Ebrill 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ffeithlun yn dangos y ffigurau diweddaraf am y farchnad lafur yng Nghymru.


Erthygl gan Joe Wilkes, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: