Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Prosiectau Amgylcheddol, Cefn Gwlad a Newid yn yr Hinsawdd

Mae’r canllaw hwn yn amlinellu gwybodaeth ac yn cyfeirio at ffynonellau o gymorth ariannol sy’n gysylltiedig â phrosiectau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, cefn gwlad, ynni a’r newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.

14 Mai 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r canllaw hwn yn amlinellu gwybodaeth ac yn cyfeirio at ffynonellau o
gymorth ariannol sy’n gysylltiedig â phrosiectau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, cefn gwlad, ynni a’r newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.

Cyhoeddiad Newydd: Prosiectau Amgylcheddol, Cefn Gwlad a Newid yn yr Hinsawdd (PDF, 5,069KB)


Erthygl gan Chloe Corbyn, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: