Datganoli20

Cyhoeddiad Newydd: 20 mlynedd o ddatganoli – sut mae Cymru wedi newid?

Mae llawer wedi newid yng Nghymru yn yr ugain mlynedd sydd wedi mynd heibio ers ethol Cynulliad Cenedlaethol cyntaf Cymru ym mis Mai 1999. Mae'r ddogfen hon, a baratowyd gan Ymchwil y Senedd fel rhan o weithgarwch y Cynulliad i nodi 20 mlynedd o ddatganoli, yn disgrifio rhai o’r newidiadau hynny. Mae'r erthyglau a gyflwynwyd gyda'i gilydd yma eisoes wedi cael eu cyhoeddi’n unigol.

16 Mai 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae llawer wedi newid yng Nghymru yn yr ugain mlynedd sydd wedi mynd heibio ers ethol Cynulliad Cenedlaethol cyntaf Cymru ym mis Mai 1999. Mae’r ddogfen hon, a baratowyd gan Ymchwil y Senedd fel rhan o weithgarwch y Cynulliad i nodi 20 mlynedd o ddatganoli, yn disgrifio rhai o’r newidiadau hynny. Mae’r erthyglau a gyflwynwyd gyda’i gilydd yma eisoes wedi cael eu cyhoeddi’n unigol.

Mae un o’n herthyglau yn adrodd y stori o ran sut mae’r Cynulliad wedi datblygu o fod yn sefydliad gyda phwerau cyfyngedig iawn i’r ddeddfwrfa lawn ydyw heddiw. Mae un arall yn edrych ar sut mae nodweddion pobl sy’n byw yng Nghymru wedi newid ers 1999. Mae gweddill yr erthyglau yn archwilio newid yn rhai o’r prif feysydd polisi cyhoeddus datganoledig fel iechyd, addysg, yr economi, yr amgylchedd a thrafnidiaeth, ac mae pob un yn amlygu rôl y Cynulliad yn y newid hwnnw.

Gyda’i gilydd, mae’r erthyglau hyn yn esbonio rhywfaint o hanes yr ugain mlynedd gyntaf ers datganoli ac yn ceisio dangos y ffordd o ran yr hyn a allai ddigwydd yn y blynyddoedd i ddod.

Cyhoeddiad Newydd: 20 mlynedd o ddatganoli – sut mae Cymru wedi newid? (PDF, 8975KB)


Erthygl gan Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: