Trafnidiaeth

Cyhoeddiad Newydd: Trafnidiaeth Carbon Isel

Mae’r Papur Briffio Ymchwil hwn yn rhan o gyfres o bapurau briffio ar ynni carbon isel yng Nghymru. Mae’r papur hwn yn canolbwyntio ar rôl ynni carbon isel mewn trafnidiaeth, ac yn rhoi trosolwg o danwydd carbon isel a thechnolegau trafnidiaeth.

22 Mai 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Papur Briffio Ymchwil hwn yn rhan o gyfres  o bapurau briffio ar ynni carbon isel yng Nghymru. Mae’r papur hwn yn canolbwyntio ar rôl ynni carbon isel mewn trafnidiaeth, ac yn rhoi trosolwg o danwydd carbon isel a thechnolegau trafnidiaeth.

Cyhoeddiad Newydd: Trafnidiaeth Carbon Isel (PDF, 2765KB)


Erthygl gan Robert Abernethy, Chloe Corbyn and Jeni Spragg, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mae Senedd Ymchwil yn cydnabod y gymrodoriaeth seneddol a roddwyd i Robert Abernethy a Jeni Spragg gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), a alluogodd i’r erthygl hon gael ei chwblhau.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: