Ynni

Cyhoeddiad Newydd: Tlodi Tanwydd ac Effeithlonrwydd Ynni

Mae’r ffeithlen hon yn rhoi gwybodaeth am ffynonellau arian a chyngor i etholwyr sy’n cael trafferth o ran tlodi tanwydd neu ddyled tanwydd, neu’r rhai sydd am wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi.

31 Mai 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r ffeithlen hon yn rhoi gwybodaeth am ffynonellau arian a chyngor i etholwyr sy’n cael trafferth o ran tlodi tanwydd neu ddyled tanwydd, neu’r rhai sydd am wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi.

Cyhoeddiad Newydd: Tlodi Tanwydd ac Effeithlonrwydd Ynni (PDF, 1490KB)


Erthygl gan Jonathan Baxter, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

%d bloggers like this: