Cyllid

Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 – beth sydd wedi newid?

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chyllideb Atodol Gyntaf ar gyfer 2019-20 ar 18 Mehefin 2019.

20 Mehefin 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chyllideb Atodol Gyntaf ar gyfer 2019-20 ar 18 Mehefin 2019.

Caiff y newidiadau eu crynhoi isod, a gwneir cymariaethau â’r  Gyllideb Derfynol ar gyfer 2019-20, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2019.

Ceir rhestr lawn o’r dyraniadau, gan gynnwys symudiadau rhwng y Prif Grwpiau Gwariant, yn nogfennau Cyllidebau Llywodraeth Cymru.

Ffeithlun sy’n dangos y newidiadau o ran Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 a’r Gyllideb Atodol Gyntaf ar gyfer 2019-20

Erthygl gan Joe Wilkes a Roger Ford, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: