Brexit

Adroddiad Monitro Trafodaethau ynglŷn â Gadael yr Undeb Ewropeaidd

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi adroddiadau monitro trafodaethau rheolaidd ar gyfer Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad, ar y papurau sefyllfa diweddaraf, y cyhoeddiadau a’r datblygiadau yn y trafodaethau ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd, sydd o bwys i Gymru.

10 Gorffennaf 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi adroddiadau monitro trafodaethau rheolaidd ar gyfer Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad, ar y papurau sefyllfa diweddaraf, y cyhoeddiadau a’r datblygiadau yn y trafodaethau ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd, sydd o bwys i Gymru.

Negodiadau ynghylch Ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd (PDF, 1,334KB)


Erthygl gan Sara Moran, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: