Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad Newydd: Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn cynnwys rhai o’r termau a ddefnyddir yn y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru).

10 Gorffennaf 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn cynnwys rhai o’r termau a ddefnyddir yn y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru).

Geirfa Ddwyieithog (PDF, 89KB)


Paratowyd yr eirfa ddwyieithog hon gan y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi a Gwasanaeth Ymchwil y Senedd

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: