Lles Anifeiliaid

Cyhoeddiad Newydd: Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) – Geirfa Ddwyieithog

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn cynnwys rhestr o dermau sy’n codi’n aml yn y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

06 Awst 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn cynnwys rhestr o dermau sy’n codi’n aml yn y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Cyhoeddiad Newydd: Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) – Geirfa Ddwyieithog (PDF, 88KB)


Paratowyd yr eirfa ddwyieithog hon gan y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi a Gwasanaeth Ymchwil y Senedd

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: