Cynllunio Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Gwrychoedd Uchel a Choed Niwsans

Gall gwrychoedd uchel a choed niwsans beri anghyfleustra a phryder i feddianwyr cymdogol. Gall anghytundeb rhwng cymdogion arwain at wrthdaro a gofid hirdymor. Mae’r partïon cyfrifol yn aml yn berchnogion neu feddianwyr tai cymdogol, ond gallant hefyd fod yn berchnogion busnes neu’n gynghorau. Cyhoeddwyd y briff hwn yw hysbysu darllenwyr am y canllawiau a’r ddeddfwriaeth mewn perthynas â choed niwsans a pherthi uchel.

27 Awst 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Gall gwrychoedd uchel a choed niwsans beri anghyfleustra a phryder i feddianwyr cymdogol. Gall anghytundeb rhwng cymdogion arwain at wrthdaro a gofid hirdymor.  Mae’r partïon cyfrifol yn aml yn berchnogion neu feddianwyr tai cymdogol, ond gallant hefyd fod yn berchnogion busnes neu’n gynghorau.

Cyhoeddwyd y briff hwn yw hysbysu darllenwyr am y canllawiau a’r ddeddfwriaeth mewn perthynas â choed niwsans a pherthi uchel.

Cyhoeddiad Newydd: Gwrychoedd Uchel a Choed Niwsans (PDF, 3359KB)


Erthygl gan Holly Tipper a Katy Orford, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mae Ymchwil y Senedd yn cydnabod y gymrodoriaeth seneddol a roddwyd i Holly Tipper gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol, a alluogodd i’r papur hwn gael ei gwblhau.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: