Brexit Busnes y Cynulliad

Cyhoeddiad Newydd: Brexit ac Addoedi Senedd y DU

Yn dilyn cais ffurfiol gan y Prif Weinidog, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cael ei alw yn ôl er mwyn trafod y datblygiadau diweddaraf ar Brexit ddydd Iau 5 Medi. Lluniwyd y briff hwn gan fod y Cynulliad yn cael ei alw'n ôl ac er mwyn helpu Aelodau yn y ddadl gysylltiedig.

04 Medi 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn dilyn cais ffurfiol gan y Prif Weinidog, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cael ei alw yn ôl er mwyn trafod y datblygiadau diweddaraf ar Brexit ddydd Iau 5 Medi. Lluniwyd y briff hwn gan fod y Cynulliad yn cael ei alw’n ôl ac er mwyn helpu Aelodau yn y ddadl gysylltiedig. Mae’n darparu:

  • crynodeb o’r prif ddatblygiadau diweddaraf yn ymwneud â’r DU yn ymadael â’r UE;
  • rhestr o’r dyddiadau arwyddocaol cyn y disgwylir i’r DU ymadael â’r UE ar 31 Hydref.

Bydd Adroddiad Monitro Brexit llawn yn cael ei gyhoeddi ar 18 Medi.

Cyhoeddiad Newydd: Brexit ac Addoedi Senedd y DU (PDF, 6016KB)


Erthygl gan Sara Moran a Gareth Thomas, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: