Cynllunio

Cyhoeddiad newydd: Y Gyfres Gynllunio: Gorchmynion Prynu Gorfodol

Mae Gorchmynion Prynu Gorfodol yn caniatáu i rai cyrff brynu tir neu eiddo heb gydsyniad y perchennog. Mae’r briff hwn yn rhoi cefndir i Orchmynion Prynu Gorfodol, y pwerau y gellir eu defnyddio i weithredu Gorchymyn Prynu Gorfodol, a’r awdurdodau sydd â’r hawl i wneud hyn. Mae hefyd yn disgrifio’r broses wrthwynebu, iawndal a datganoli ar gyfer Gorchmynion Prynu Gorfodol.

07 Hydref 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae Gorchmynion Prynu Gorfodol yn caniatáu i rai cyrff brynu tir neu eiddo heb gydsyniad y perchennog. Mae’r briff hwn yn rhoi cefndir i Orchmynion Prynu Gorfodol, y pwerau y gellir eu defnyddio i weithredu Gorchymyn Prynu Gorfodol, a’r awdurdodau sydd â’r hawl i wneud hyn. Mae hefyd yn disgrifio’r broses wrthwynebu, iawndal a datganoli ar gyfer Gorchmynion Prynu Gorfodol.

Cyhoeddiad Newydd: Y Gyfres Gynllunio: 15 – Gorchmynion Prynu Gorfodol (PDF, 3682KB)


Erthygl gan Francesca Howorth, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: