Brexit

Negodiadau ar ymadawiad y DU â’r UE

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi adroddiadau monitro trafodaethau rheolaidd ar gyfer Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad, ar y papurau sefyllfa diweddaraf, y cyhoeddiadau a’r datblygiadau yn y trafodaethau ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd, sydd o bwys i Gymru.

08 Hydref 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi adroddiadau monitro trafodaethau rheolaidd ar gyfer Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad, ar y papurau sefyllfa diweddaraf, y cyhoeddiadau a’r datblygiadau yn y trafodaethau ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd, sydd o bwys i Gymru.

Negodiadau ar ymadawiad y DU â’r UE (PDF, 1256KB)


Erthygl gan Sara Moran a Nia Moss, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

%d bloggers like this: