Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad Newydd: Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn cynnwys rhestr o dermau sy’n codi’n aml yn y Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

14 Hydref 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn cynnwys rhestr o dermau sy’n codi’n aml yn y Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)   

Cyhoeddiad Newydd: Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) – Geirfa Ddwyieithog (PDF 87KB)


Paratowyd yr eirfa ddwyieithog hon gan y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi a Gwasanaeth Ymchwil y Senedd

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: